Co si připravid před příjezdem

Co si připravid před příjezdem

Vážení hosté,

na základě vládních nařízení je od 24.5.2021 možné poskytovat ubytovací služby všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

  • Podstoupili nejdéle 48 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test v odběrovém centru s negativním výsledkem. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

  • Podstoupili kompletní očkování proti onemocnění covid-19 a mají o tom certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od poslední dávky muselo uplynout alespoň 14 dnů.

  • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů.     

Kromě očkování/ prodělané nemoci a původně akceptovaných PCR nebo POC testů z odborných pracovišť byly také přidány možnosti prokázat se potvrzením od zaměstnavatele o negativním výsledku testování ( absolvovaným nejdéle před 72h), čestného prohlášení zákonných zástupců o testování ve škole ( absolvovaným nejdéle před 72h), možnost samo testovaní antigenním testem na místě.

Děti do 6ti let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.


Prosíme tedy, abyste si k ubytování připravili potvrzení (čestné prohlášení) o absolvování testu, prodělaném onemocnění, nebo certifikát o provedeném očkování.  

Potvrzení lze získat u Vašeho zaměstnavatele, ve škole, v očkovacím centru apod.  

Pokud nejste testováni v zaměstnání nebo škole, budeme mít pro Vás k dispozici testy a čestná prohlášení na recepci.        

Těšíme se na Vás.