Jak šel čas aneb trocha historie

Jak šel čas aneb trocha historie

Když v roce 1953 udělalo zemědělské družstvo z valečského zámku sklad zeleniny a stáje, zdálo se, že je osud této historické stavby zpečetěn. O dvacet let později sice začal místní národní výbor s rekonstrukcí, ale ta byla zastavena v roce 1989. 

Roku 1991 byl zámek ve značně zdevastovaném stavu vrácen původním majitelům – Malíkovým. Ti na jeho opravu neměli finanční prostředky, a proto se mnoho let snažili zámek prodat. Mezitím stavba dále chátrala. Naději na záchranu dostal zámek až v roce 2008, kdy jej koupil valečský patriot Ing. Bronislav Vala. O tři roky později začal s velkolepou a rozsáhlou rekonstrukcí zámku, přilehlého parku se dvěma rybníky a okolních historických budov (bývalých chlévů). Po dvou letech intenzívních oprav byl zámek 22. června 2013 slavnostně otevřen. Podařilo se tak zachránit stavbu, jejíž historie sahá až do časů renesance.  
 

NOČNÍ ZÁMEK VALEČ

A jak to bylo s valečským zámkem v dobách dávno minulých?

První písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294, kdy Oldřich z Hradce v listině sepsané v Praze odporučil své statky králi Václavovi v případě, že by zemřel bez dědiců. Mezi jeho moravskými statky je uvedena i Valeč (Waltz). Další písemná zmínka je až z roku 1365, kdy Valeč odstoupili její majitelé Jan a Jindřich z Meziříčí Markétě, vdově po Půtovi z Vildenberka. Koncem 14. století připadla Valeč markraběti Joštovi z rodu Lucemburků.

První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1406, kdy Jošt daroval Valeč s tvrzí a dvorcem a dalším majetkem Mikuláši z Mochova. Po zničení starší tvrze ve druhé polovině 15. století ve Valči nějakou dobu panské sídlo nebylo. Zdejší zámek postavil před rokem 1534 Smil Osovský z Doubravice, který roku 1531 valečské panství získal od Jana z Pernštejna. Po Smilovi Osovském vlastnil Valeč jeho syn Burian a od roku 1567 do Bílé hory Vanečtí z Jemničky, za nichž nejspíš došlo k dalšímu zvelebování zámku. Stavební vývoj objektu v rozhodujících rysech patrně dokončili po třicetileté válce Březničtí z Náchoda.

VNITŘNÍ NÁDVOŘÍ PŘED REKONSTRUKCÍ

VNITŘNÍ NÁDVOŘÍ

Po roce 1785, za rodiny Hessů, ztratil valečský zámek svou rezidenční funkci a byl posléze upraven na kanceláře, byty úředníků a lihovar.

V roce 1850 Hessové prodali zámek baronu Jiřímu Sinovi. Roku 1882 se novým vlastníkem stal švechatský pivovarník Antonín Dreher. Za něho Dalešice s Valčí a Slavěticemi tvořily zvláštní statek, který byl v roce 1921 zapsán Československému státu. Jedním z výsledků první pozemkové reformy provedené v letech 1922–1927 bylo vytvoření zbytkového statku ve Valči. Poté koupil zámek pan Jaroslav Odehnal, legionář a starosta Sokola v Hrotovicích. Pan Odehnal adoptoval Jaroslavu Obrátilovou, která Valeč zdědila. Ta se v roce 1940 vdala za Vladimíra Malíka. O třináct let později byl Malíkovým zámek vyvlastněn. Jeho další osudy už znáte ze začátku našeho vyprávění.  

VCHOD PŮVODNÍ

VCHOD OPRAVENÝ

O tom, jak se velká rekonstrukce zámku podařila, se můžete přesvědčit během prohlídky. Lépe si atmosféru zámeckého panství vychutnáte během delšího pobytu. Stačí si jen vybrat, co si ve Valči chcete užít.

pozadí-textura.JPG

Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás.