Co si připravit před příjezdem

Co si připravit před příjezdem

Vážení hosté,

Na základě vládních nařízení je od 31.5.2021 možné poskytovat ubytovací služby všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

  • Podstoupili očkování proti onemocnění covid-19, v případě jednodávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 9 měsíců od jejího podání, v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní a nejvýše 90 dní od podání první nebo 9 měsíců od podání druhé dávky a prokážou se certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví.

  • Podstoupili nejdéle 48 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test v odběrovém centru s negativním výsledkem. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.  

  • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů  

  • Podstoupili nejdéle 72 hodin před nástupem na ubytování testování v zaměstnání (ve škole) s negativním výsledkem.

  • Děti do 6ti let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.


Prosíme tedy, abyste si k ubytování připravili potvrzení (čestné prohlášení) o absolvování testu, prodělaném onemocnění, nebo certifikát o provedeném očkování.  

Potvrzení lze získat u Vašeho zaměstnavatele, ve škole, v očkovacím centru apod.  

Pokud nejste testováni v zaměstnání nebo škole, budeme mít pro Vás k dispozici testy a čestná prohlášení na recepci.        

Těšíme se na Vás.